Werking

Athena is een damesvereniging die culturele verrijking van haar leden nastreeft en  die vriendschap, onderlinge waardering en verdraagzaamheid hoog in het vaandel voert. Zij beoogt pluriformiteit onder haar leden, zowel qua ideologische en politieke overtuiging, als qua beroepsactiviteit en leeftijd.

Athena heeft vanaf de oprichting haar Vlaams karaker steeds benadrukt. Zij is een discrete vereniging, zoekt geen publieke belangstelling op en is geen serviceclub.

Elke afdeling wordt bestuurd door een jaarlijks wisselend triumviraat. De afdelingen samen vormen Groot Athena, waarover een tweejaarlijks wisselend presidium het bestuur in handen heeft. De vereniging telt momenteel ongeveer 370 leden.

De 16 Athena-afdelingen vergaderen maandelijks, meestal met spreker, ten huize van één van de leden in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. Het ontvangen ‘Ten Huize van …’ is de reden voor het beperkt aantal leden per afdeling (max.25).

Er worden jaarlijs 2 gezamenlijke activiteiten van Groot Athena georganiseerd nl. het oktober-souper en de lente-uitstap in mei.

Athena moedigt ook kleinere gezamenlijke activiteiten aan zoals leesclubs, meerdaagse fiets- en  staptochten.