Athena is een discrete damesvereniging die culturele verrijking van haar leden nastreeft. De waarden vriendschap, onderlinge waardering en verdraagzaamheid staan bij onze vereniging hoog in het vaandel.

Athena beoogt pluriformiteit onder haar leden, zowel qua ideologische en politieke overtuiging, als qua beroepsactiviteit én leeftijd en dit op basis van drie pijlers:

“Vlaams, Culturele verrijking en Vriendschap”